Κτίριο Γραφείων Ι.ΚΤΕΟ, Αθήνα

Αρχιτεκτονικό Γραφείο: ΔΙΕΝΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΕ

Σειρά: Interpon D1036

Interpon D1036

Αρχιτεκτονικές Πολυεστερικές Πούδρες Class 1