Οι βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες που συνθέτουν διαχωριστικά εσωτερικά χωρίσματα και ψευδοοροφές χώρων απαιτούν την καλύτερη δυνατή χρωματική ομοιομορφία μεταξύ τους. Η πούδρα είναι ανάγκη να εφαρμοστεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα για την ελαχιστοποίηση του κόστους. Το άρτιο παγκόσμιο σύστημα ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουμε, η προηγμένη μας τεχνολογία πουδρών ειδικής κοκκομετρίας και οι υπηρεσίες της ομάδας μας τεχνικής υποστήριξης κατά την εφαρμογή  συνδυάζονται αβίαστα προκειμένου να προσφέρουν αυτό το αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Οι μεγάλες ποσότητες δεν αποτελούν πρόβλημα. Έχουμε τη δυνατότητα να συνθέσουμε την απόχρωση που σας χρειάζεται και να σας προμηθεύσουμε με χρώμα σε μεγάλες ποσότητες.

 

Σειρές Πουδρών για Οροφές & Χωρίσματα

Interpon 610

Πολυεστερικές Πούδρες Εξωτερικού Χώρου

Interpon 700

Εποξει-πολυεστερικές Πούδρες Εσωτερικού Χώρου

Interpon D1036

Αρχιτεκτονικές Πολυεστερικές Πούδρες Class 1

Interpon D2525

Υπερανθεκτικές Αρχιτεκτονικές Πολυεστερικές Πούδρες Class 2

Interpon D3000

Αρχιτεκτονικές Πούδρες Φθοριοπολυμερών Class 3

Interpon MR

Μεταλλικές Πούδρες Αντοχής σε Υγρασία