Στην καθημερινή ζωή ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή με τα μεταλλικά αυτά στοιχεία των αρχιτεκτονικών κατασκευών. Οι πούδρες μας είναι ανθεκτικές στη χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνέχεια.

Δείτε τα μεταλλικά αρχιτεκτονικά μας χρώματα.

Σειρές Πουδρών για Εξαρτήματα Κουφωμάτων

Interpon 610

Πολυεστερικές Πούδρες Εξωτερικού Χώρου

Interpon D1036

Αρχιτεκτονικές Πολυεστερικές Πούδρες Class 1

Interpon D2525

Υπερανθεκτικές Αρχιτεκτονικές Πολυεστερικές Πούδρες Class 2

Interpon D3000

Αρχιτεκτονικές Πούδρες Φθοριοπολυμερών Class 3