Στην AkzoNobel, διασφαλίζουμε ότι το Κάθε Χρώμα είναι «Πράσινο» (Every Color Is Green). Δεν είναι όμως μόνο τα προϊόντα μας φιλικά προς το περιβάλλον. Επιδίωξή μας είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τα επίπεδα αειφορίας σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας. Τον Αύγουστο του 2011 η AkzoNobel Powder Coatings έλαβε την πιστοποίηση SMaRT Sustainable Platinum Certification, όντας η πρώτη εταιρία χρωμάτων παγκοσμίως που την κατοχυρώνει. Η κατηγορία Sustainable Platinum αποτελεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο πιστοποίησης που μπορεί να επιτύχει ένας οργανισμός.

Το 2015 η AkzoNobel ολοκλήρωσε την ανάλυση του κύκλου ζωής των αρχιτεκτονικών πουδρών βαφής Intepron D, συντάσσοντας την πιστοποιημένη περιβαλλοντική τους δήλωση τύπου ΙΙΙ, EPD®, κατά ISO 14025, με πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα Lars-Gunnar Lindfors σύμφωνα με τις διεθνής οδηγίες ver.2.01 18/09/2013 και PCR 2014:10 UN CPC 3511 Paint and varnishes and related products ver. 1.0 17/04/2014.

Πως όμως η χρήση πουδρών βαφής της AkzoNobel εναρμονίζεται με την πράσινη ανοικοδόμηση;

Η πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο σημερινός άνθρωπος ζει, εργάζεται και βιώνει την καθημερινότητα του και είναι άμεσα συνυφασμένη με την πράσινη ανοικοδόμηση. Ως διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αριστείας, η LEED παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης κτιρίων, μία δέσμη προτάσεων-λύσεων για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των πράσινων κτιρίων. Πρόκειται για μία ανεξάρτητη πιστοποίηση που επιβεβαιώνει ότι το σπίτι, το κτίριο, ή ακόμα και ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας συστήματα που εξασφαλίζουν την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε βασικούς τομείς της ανθρώπινης και περιβαλλοντικής υγείας.

Μέρος της πράσινης ανοικοδόμησης είναι και η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου. Κατά τη διάρκεια, τόσο της κατασκευής, όσο και της λειτουργίας ενός κτιρίου, η LEED ενθαρρύνει την επιλογή των προϊόντων και υλικών που έχουν αναπτυχθεί, παραχθεί και μεταφερθεί με ένα βιώσιμο τρόπο. Η χρήση των πουδρών βαφής της AkzoNobel συνεισφέρει αποφασιστικά στην πιστοποίηση ενός κτιρίου κατά LEED.