Συστήματα Ανάκτησης της Πούδρας

Η λειτουργία ενός συστήματος ανάκτησης πούδρας συνίσταται στο να συλλέγει το υλικό από πλεονάζοντα ψεκασμό και να το καθιστά κατάλληλο για ανακύκλωση και χρήση, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να απομακρύνει τους κόκκους της πούδρας από το ρεύμα αέρα πριν αυτό απορριφθεί στην ατμόσφαιρα.

 

 

 

Υπάρχουν δύο τύποι συστημάτων ανάκτησης πούδρας: 

  • Κυκλώνες
  • Φίλτρα
    Στην αγορά διατίθενται πολύπλοκες διατάξεις ανάκτησης πούδρας οι οποίοι χρησιμοποιούν τις αρχές λειτουργίας των δύο παραπάνω.

Κυκλώνες

Η είσοδος στον κυκλώνα είναι συνδεδεμένη με την καμπίνα βαφής, ενώ η έξοδος είναι συνδεδεμένη με τα τελικά φίλτρα. Η πούδρα από τον πλεονάζον ψεκασμό φθάνει στην είσοδο του κυκλώνα με μια ταχύτητα περίπου 20 m/s.

Το μίγμα αέρα/πούδρας εισέρχεται στο θάλαμο του κυκλώνα εφαπτομενικά και μέσω της περιστροφικής κίνησης, ασκείται φυγόκεντρος δύναμη στους κόκκους. Οι μεγαλύτεροι και βαρύτεροι κόκκοι τείνουν να εκτοξεύονται προς τα εξωτερικά τοιχώματα του κυκλώνα και πέφτουν προς τα κάτω όπου συλλέγονται. Τα ελαφρύτερα κλάσματα μένουν αιωρούμενα στο ρεύμα αέρος και στη συνέχεια διέρχονται μέσω της κεντρικής καπνοδόχου σε ένα φίλτρο – συλλέκτη.

Για μια τυπική πούδρα η απόδοση ανάκτησης μπορεί να είναι ως  και 95%. Για τις γραμμές που έχουν υψηλό ποσοστό κόκκων με μέγεθος <10μm στην ανακτημένη πούδρα, η απόδοση ανάκτησης μειώνεται (έως και 85%). Αναπόφευκτα, επομένως, ένα φίλτρο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με έναν κυκλώνα αποκλειστικά για την αποφυγή απόρριψης της λεπτόκοκκης πούδρας (που δεν μπορεί να ανακτηθεί προς βαφή) στην ατμόσφαιρα.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι κυκλώνες είναι δημοφιλείς για την ανάκτηση πούδρας, ειδικά αν πραγματοποιούνται συχνές αλλαγές χρώματος, καθώς ο καθαρισμός είναι σχετικά εύκολος σε σύγκριση με τα φίλτρα. Επίσης σε αυτοματοποιημένα συστήματα σε υψηλά ποσοστά απόδοσης, οι κυκλώνες επιτρέπουν το υλικό από τον πλεονάζοντα ψεκασμό να συλλέγεται συνεχώς με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του κυκλώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στην αλλαγή χρώματος, είναι ότι λόγω της τριβής των κόκκων της πούδρας, μικρή ή καθόλου πρόσφυση των σωματιδίων της σκόνης παρουσιάζεται στα τοιχώματα του κυκλώνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις μόνο ο κώνος συλλογής πούδρας χρειάζεται να καθαρίζεται σχολαστικά μεταξύ των αλλαγών χρώματος. Σε πολλούς κυκλώνες, οι κώνοι είναι δυνατό να αφαιρεθούν και κώνοι αντικατάστασης μπορούν να κατασκευαστούν. Ο βρώμικος κώνος μπορεί στη συνέχεια να καθαριστεί, ενώ ο κώνος αντικατάστασης είναι σε λειτουργία.

Η ανακτημένη πούδρα απομακρύνεται από τον κυκλώνα μέσω μίας περιστροφικής βαλβίδας και στη συνέχεια διέρχεται μέσω ενός κόσκινου προς απομάκρυνση οποιονδήποτε συσσωματωμάτων και ξένων ουσιών. Η πούδρα στη συνέχεια αναμιγνύεται με το παρθένο υλικό σε προκαθορισμένες αναλογίες.

Καθώς η απόδοση του κυκλώνα εξαρτάται από την επίτευξη υψηλής ταχύτητας των κόκκων διαμέσου του κυκλώνα, το φίλτρο μετά τον κυκλώνα, πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να διατηρείται σταθερή η απαιτούμενη ταχύτητα σε όλο το σύστημα.

Τα μέσα διήθησης πρέπει να επιτρέπουν τον εύκολο και συχνό καθαρισμό. Τα υφασμάτινα φίλτρα, που ιστορικά χρησιμοποιήθηκαν, συλλέγουν την πούδρα στο εσωτερικό της σακούλας. Αυτό δεν ταιριάζει με υψηλές απαιτήσεις παραγωγής, διότι οι σακούλες πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά.

Μια εξελιγμένη μέθοδος είναι να τοποθετηθεί μια συστοιχία φίλτρων μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα, έτσι ώστε η πούδρα που συγκεντρώνεται στο εξωτερικό των φίλτρων, στη συνέχεια καθαρίζεται με μία αντίστροφη ροή πεπιεσμένου αέρα που συμβαίνει περίπου κάθε 30 δευτερόλεπτα για παροχή ενός αντίθετου ρεύματος αέρα από την ροή αέρα της πούδρας. Η συνολική αντίσταση του παρόντος συστήματος πολλαπλών φίλτρων μπορεί να εξισορροπηθεί με εκείνη του κυκλώνα έτσι ώστε η απόδοση του κυκλώνα να μπορεί να διατηρηθεί.

 Φίλτρα

Στην τεχνική αυτή η πούδρα από τον πλεονάζοντα ψεκασμό στην καμπίνα βαφής φθάνει σε ένα περίβλημα που περιέχει έναν αριθμό φίλτρων.

 Συνήθη υλικά κατασκευής φίλτρου:

-       Χαρτί

-       Πορώδες πλαστικό

-       Πολυεστερικό πανί

Τα φίλτρα διαχωρίζουν την πούδρα από τον αέρα εξαναγκάζοντας το μίγμα πούδρας/αέρα να περάσει από το εξωτερικό του φίλτρου προς το εσωτερικό μέσω ενός στρώματος φίλτρου, το οποίο συγκρατεί την πούδρα και επιτρέπει στον αέρα να το διαπεράσει και να απορριφθεί προς την ατμόσφαιρα.

Καθώς συνεχίζεται η διήθηση, η πούδρα που συγκρατείται συσσωρεύεται στην απέναντι πλευρά του φίλτρου και σχηματίζει ένα στρώμα πούδρας το οποίο, όντας διαπερατό σε ροή αέρα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος, αλλά, σε βάρος της αυξημένης αντίστασης στην ροή του αέρα. Αυτό το στρώμα πούδρας πρέπει να απομακρύνεται συνεχώς για τον έλεγχο της αντίστασης του φίλτρου. Οι κόκκοι της πούδρας που συγκρατούνται αφαιρούνται περιοδικά από το εξωτερικό των φίλτρων με απότομη αντίστροφη ροή πεπιεσμένου αέρα. Αυτή η αντίστροφη ροή διαρκεί λιγότερο από 0,2 δευτερόλεπτα ανά διαστήματα 30 δευτερολέπτων, και, επειδή εφαρμόζεται σε μόνο ένα μέρος του φίλτρου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχει καμμία επίδραση προς την κύρια ροή του αέρα, δίνοντας έτσι ένα χαρακτηριστικό συνεχούς διήθησης.

Οι κόκκοι της πούδρας που απελευθερώνονται από το φίλτρο, στη συνέχεια πέφτουν σε ένα κάδο για να κοσκινιστούν και να επιστραφούν στο σύστημα.

Τα φίλτρα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, έως και 99%. Ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από τον τύπο του φίλτρου και την συχνότητα του καθαρισμού του.

Συνδεδεμένη στην έξοδο είτε του κυκλώνα ή του συστήματος φίλτρων πρέπει να είναι μία περιστροφική βαλβίδα, μέσω της οποίας η ανακτημένη πούδρα μπορεί να μεταφέρεται ποσοτικά ελεγχόμενα μέσω ενός κοσκινού προς το παρθένο υλικό.