Εμβάπτιση σε Κάδο Ρευστοποίησης

Εμβάπτιση σε κάδο ρευστοποίησης

Η μέθοδος εμβάπτισης σε κάδο ρευστοποίησης σχεδιάστηκε αρχικά για την εφαρμογή θερμοπλαστικών πουδρών και παραμένει μέχρι και σήμερα η πιο κοινή μέθοδος εφαρμογής αυτών των προϊόντων. Στην περίπτωση των θερμοσκληρυνόμενων πουδρών, η εμβάπτιση είναι γενικά σπάνια και συναντάται κυρίως σε εφαρμογές όπου απαιτούνται εξαιρετικά μεγάλα πάχη βαφής πχ. 250 – 500 μm. Μια τέτοια εφαρμογή είναι η βαφή βαλβίδων των αγωγών υγραερίου και νερού, όπου χρειάζεται ένα ανθεκτικό και υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας φινίρισμα.    

Ο κάδος ρευστοποίησης αποτελείται από μία δεξαμενή με πορώδη μεμβράνη στη βάση της, μέσω της οποίας, διοχετεύεται ελεγχόμενα αέρας χαμηλής πίεσης. Αυτό δημιουργεί ρευστοποίηση της πούδρας μέσα στη δεξαμενή, δίνοντάς της ιδιότητες παρόμοιες με αυτές ενός υγρού, μειώνοντας έτσι την αντίστασή της απέναντι στα αντικείμενα που εισέρχονται στη δεξαμενή και διασφαλίζοντας μια ομογενοποιημένη βαφή.

Τα προς βαφή αντικείμενα, προθερμαίνονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το σημείο τήξης της πούδρας, πριν αυτά βυθιστούν στον κάδο ρευστοποίησης. Το πάχος βαφής, καθορίζεται από το χρόνο που διαρκεί η εμβάπτιση, καθώς και από τη θερμοκρασία προθέρμανσης του αντικείμενου. Όταν τα αντικείμενα είναι αρκετά μεγάλα, η θερμότητα που συγκρατούν συνήθως είναι αρκετή για τον πλήρη πολυμερισμό της πούδρας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται εκ νέου θέρμανση του αντικειμένου, μετά την εμβάπτιση.

Πλεονεκτήματα

1) Αντιδιαβρωτικό επίχρισμα εξαιρετικά μεγάλου πάχους βαφής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με έναν κύκλο εμβάπτισης και πολυμερισμού (ταυτόχρονα).

2)  Με χρήση πούδρας κατάλληλης σύστασης, μπορεί να επιτευχθεί ομοιόμορφη επικάλυψη.

3) Χαμηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης.

 Μειονεκτήματα

1) Απαιτούνται σχετικά μεγάλες ποσότητες πούδρας για τη λειτουργία της δεξαμενής ρευστοποίησης.

2) Το προς βαφή αντικείμενο, πρέπει να προθερμανθεί και σε μερικές περιπτώσεις, να ξαναθερμανθεί, για να ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός.

3) Αυτή η μέθοδος είναι πρακτικά εφαρμόσιμη μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται εξαιρετικά μεγάλο πάχος βαφής.

4)  Αυτή η μέθοδος περιορίζεται στη βαφή αντικειμένων σχετικά εύκολου σχήματος.

5)   Μεταλλικά φύλλα είναι αδύνατον να βαφούν λόγω της ανεπαρκούς τους θερμοχωρητικότητας.