Παροχή Πεπιεσμένου Αέρα

Όλες οι μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα σε κάποιο στάδιο της διεργασίας. Η παροχή του πεπιεσμένου αέρα θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 5,6 – 7 kg/cm2.

Η υγρασία στον αέρα συσσωματώνει τη πούδρα. Αυτό έχει σαν συνέπεια την διατάραξη  της ομοιογένειας της τελικής επικάλυψης και την αύξηση της ποσότητας της απορριπτέας πούδρας. Επιπρόσθετα, η υγρασία στον πεπιεσμένο αέρα μπορεί να προκαλέσει την προσκόλληση και το χτίσιμο της πούδρας μέσα στους σωλήνες μεταφοράς της πούδρας καθώς και μέσα στο πιστόλι ψεκασμού. Όταν συμβαίνει αυτό, συσσωματώματα πούδρας εξέρχονται από το πιστόλι περιοδικά, προκαλώντας ανομοιομορφίες στην βαμμένη επιφάνεια.

Ο αέρας αποτελείται από 77% άζωτο, 20% οξυγόνο, και 1% λοιπά αέρια. Η αναλογία όλων αυτών των αερίων εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, από υδρατμούς, σκόνη και λοιπά σωματίδια. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συμπίεσης, λιπαντικά μαζί με τα διάφορα χημικά προσθετά τους και τα προϊόντα αποσύνθεσης εξατμίζονται στους 150 – 200 οC, θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την συμπίεση. Προφανώς, όταν ο αέρας συμπιέζεται και χρησιμοποιείται για την μεταφορά της πούδρας, θα πρέπει να φιλτράρεται για την αφαίρεση των μολυσματικών παραγόντων. Είναι ύψιστης σημασίας, ο αέρας να είναι απόλυτα καθαρός καθώς οι πούδρες είναι ευάλωτες σε μολύνσεις όπως λάδι ή υγρασία από ακάθαρτο αέρα.

Επομένως, το πρώτο βήμα για το έλεγχο της μόλυνσης και υγρασίας, είναι, ο αέρας να διέρχεται μέσω ενός ψυκτήρα ώστε οι υδρατμοί να συμπυκνώνονται. Αυτός ο τρόπος βοηθά στην απομάκρυνσή τους. Ξηραντήρες και φίλτρα συμπιεσμένου αέρα, μπορούν μετά να εφαρμοστούν κανονικά στη γραμμή παροχής αέρα. Επίσης, αν η παροχή αέρα είναι μεγάλη σε μήκος, σημεία εξαέρωσης ενσωματώνονται στη γραμμή ανά τακτά διαστήματα.

Ο αέρας θα πρέπει να διατηρείται σε μια σχετική υγρασία 30-40%. Υψηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας έχουν ως συνέπεια τη συσσωμάτωση της πούδρας, με αποτέλεσμα την φραγή των σωληνώσεων παροχής και των φίλτρων ανακύκλωσης, καθώς και ‘φτυσίματα’ της πούδρας καθώς αυτή εξέρχεται από τα πιστόλια βαφής.