Εφαρμογή Πουδρών Βαφής

Η πιο κοινός τρόπος εφαρμογής είναι με ηλεκτροστατικό ψεκασμό, χρησιμοποιώντας το πιστόλι υψηλής τάσης τύπου «Corona».

Η πούδρα βαφής τοποθετείται σε κάδο ρευστοποίησης, όπου καθαρός και ξηρός πεπιεσμένος αέρας παρέχεται στην πούδρα κάνοντας τους κόκκους της να συμπεριφέρονται ως υγρό. Η πούδρα στην ρευστοποιημένη πλέον μορφή μπορεί να μεταφερθεί προς τα πιστόλια ψεκασμού μέσω των λάστιχων τροφοδοσίας.

Ο αέρας γύρο από το ακροφύσιο του πιστολιού ψεκασμού είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένος. Έτσι, ιονίζει τους κόκκους της πούδρας και η πούδρα αποκτά αρνητικό φορτίο. Μία μικρή ποσότητα αέρα ωθεί την πούδρα προς το μεταλλικό υπόστρωμα, το οποίο είναι γειωμένο.

Ένας φορτισμένος κόκκος ταξιδεύει πάντα προς ένα γειωμένο αντικείμενο. Και έτσι, η πούδρα εναποτίθεται πάνω στην επιφάνεια του γειωμένου αντικειμένου μέσω ενός δυνατού ηλεκτροστατικού δεσμού.

Υπάρχουν πολλοί τύποι και πολλές μορφές πιστολιών ψεκασμού τύπου «Corona». Και υπάρχουν παραλλαγές εφαρμογής φόρτισης τύπου «Corona» χρησιμοποιώντας δίσκους και συστήματα ψεκασμού τύπου «καμπάνα».

Υπάρχουν επίσης διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η ηλεκτροστατική φόρτιση. Το πιστόλι τριβοηλεκτρικής φόρτισης χρησιμοποιεί τη φόρτιση που δημιουργείται μέσω τριβής έτσι ώστε να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα όπως και με το πιστόλι «Corona» αλλά χωρίς την δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου. Τα χαρακτηριστικά της τριβοηλεκτρικής φόρτισης την καθιστούν πλεονεκτική όταν απαιτείται καλύτερη διείσδυση της πούδρας σε δύσκολες εσοχές.

Ένας άλλος τρόπος εφαρμογής των πουδρών βαφής είναι μέσω εμβάπτισης σε κάδο ρευστοποίησης. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται από πολλές εξειδικευμένες βιομηχανίες και για συγκεκριμένες εφαρμογές. 

 Ηλεκτροστατική εφαρμογή

Σε αυτή τη μέθοδο εφαρμογής της πούδρας, χρησιμοποιείται μία γεννήτρια υψηλής τάσης για να φορτίσει ένα ηλεκτρόδιο στην άκρη του πιστολιού. Αυτό δημιουργεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο (corona) μεταξύ του πιστολιού και του υποστρώματος. Τα μόρια του αέρα δεσμεύουν ηλεκτρόνια τα οποία εκπέμπονται από το ηλεκτρόδιο. Αυτό το αρνητικό φορτίο, μεταφέρεται στους κόκκους της πούδρας καθώς αυτοί μεταφέρονται από το πιστόλι προς το υπόστρωμα. Οι φορτισμένοι κόκκοι της πούδρας επικάθονται στο γειωμένο υπόστρωμα.

 Τριβοηλεκτρική εφαρμογή

Σε αυτή την εφαρμογή, οι κόκκοι της πούδρας φορτίζονται επειδή κινούνται κατά μήκος μίας ειδικά σχεδιασμένης επιφάνειας. Οι φορτισμένοι λόγω τριβής κόκκοι έλκονται και επικάθονται πάνω στο υπόστρωμα. Η ένταση της φόρτισης λόγω τριβής εξαρτάται από τον όγκο της πούδρας που κινείται πάνω στην ειδική επιφάνεια και από την ταχύτητα της πούδρας. Και οι δύο αυτές παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν από τον χειριστή του τριβοηλεκτρικού πιστολιού.