Διατηρώντας τις βαμμένες επιφάνειες καθαρές

Πολλή σκέψη, προσπάθεια και φροντίδα έχει αφιερωθεί για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων σας. Έτσι, το να τα φροντίζετε από την πρώτη στιγμή της βαφής τους και για όλον τον χρόνο ζωής τους είναι επιτακτικό. Oι βαμμένες με πούδρα επιφάνειες μπορούν να συνεχίσουν να δείχνουν υπέροχες για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν εφαρμόζονται μερικές απλές διαδικασίες για την συντήρηση τους.

Οι βαμμένες επιφάνειες που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες με την πάροδο του χρόνου υφίστανται αλλοιώσεις λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας, του ανέμου και της υγρασίας. Έτσι παρατηρείται απώλεια της γυαλάδας, αποχρωματισμός και κιμωλίαση. Με ένα οργανωμένο πρόγραμμα καθαρισμού η διατήρηση των αρχικών χαρακτηριστικών της βαφής γίνεται εφικτή σε σημαντικό βαθμό. Η συχνότητα του καθαρισμού των επιφανειών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • Την γεωγραφική θέση
  • Το περιβάλλον, π.χ. παραθαλάσσιο, βιομηχανικό, αστικό, κλπ.
    Τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των αλάτων.
    Τους επικρατούντες ανέμους και την πιθανότητα μεταφοράς μέσω του αέρα θραυσμάτων που προκαλούν διαβρωτική φθορά της βαμμένης επιφάνειας (τριβή άμμου).

Σε βεβαρυμμένο περιβάλλον (παραθαλάσσιο, βιομηχανικό, αστικό με υψηλά επίπεδα ρύπανσης) ο καθαρισμός θα πρέπει να γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες τουλάχιστον, ενώ για την ύπαιθρο ή το ήπιο αστικό περιβάλλον η συχνότητα του καθαρισμού μπορεί να φτάσει και τους 12 μήνες, συνιστάται όμως ο έλεγχος κάθε έξι (6) μήνες τουλάχιστον.

Οι στεγασμένοι χώροι μπορεί να εγκυμονούν μεγαλύτερο κίνδυνο για την αλλοίωση της βαμμένης επιφάνειας σε σχέση με τις εκτεθειμένες περιοχές. Αυτό συμβαίνει επειδή το αλάτι και οι άλλοι ρύποι που μεταφέρονται με τον αέρα μπορεί να προσκολληθούν στην επιφάνεια και να μην καθαριστούν με τη βοήθεια της βροχής. Αυτές οι περιοχές θα πρέπει να επιθεωρούνται και να καθαρίζονται, αν χρειαστεί, σε πιο τακτική βάση.

Για να προστατεύσετε πραγματικά το προϊόν σας, ξεκινήστε νωρίς. Μπορείτε να ξεκινήσετε τον καθαρισμό κατά το χρόνο εγκατάστασης των προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα οικοδομικά υλικά, όπως το σκυρόδεμα, ο γύψος κ.α. θα αφαιρεθούν προτού να στεγνώσουν. Αν τα υλικά αυτά δεν αφαιρεθούν σε αυτό το πρώιμο στάδιο, είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν  σκληρά υλικά καθαρισμού για την απομάκρυνσή τους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει φθορά στην βαμμένη επιφάνεια.

Η καλύτερη μέθοδος καθαρισμού είναι απλή: τακτικό πλύσιμο της βαμμένης επιφάνειας χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα ζεστού νερού και ένα μη-διαβρωτικό διάλυμα απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει καλά τις επιφάνειες μετά τον καθαρισμό για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί, σφουγγάρι ή μία βούρτσα με φυσικές τρίχες.

 Κατεβάστε τις Οδηγίες για Συντήρηση των Βαμμένων Επιφανειών