Σωματίδια Πούδρας

Μέγεθος κόκκων

Το μέγεθος και η κατανομή του μεγέθους των κόκκων της πούδρας είναι καθοριστικές παράμετροι για την εφαρμογή της, και ρυθμίζονται κατάλληλα ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες θερμοσκληρυνόμενες πούδρες εφαρμόζονται με ηλεκτροστατικό ψεκασμό, η πούδρα θα πρέπει να είναι επιδέχεται ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε οι κόκκοι της πούδρας να έλκονται ηλεκτροστατικά στην προς βαφή μεταλλική επιφάνεια, να επιτυγχάνεται κάλυψη σε ακμές και να δημιουργείται ομοιογενές νέφος πούδρας γύρω από το αντικείμενο. Η απόθεση της ηλεκτροστατικά εφαρμοζόμενης πούδρας δεν πρέπει, όμως, να λειτουργεί σαν μόνωση του μεταλλικού αντικειμένου, ώστε να εμποδίζεται η ανάπτυξη του φιλμ της πούδρας στο επιθυμητό πάχος.
Η ρευστότητα της πούδρας είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας, δεδομένου ότι πρέπει οι πούδρες να ανταποκρίνονται σε διάφορες απαιτήσεις κατά την μεταφορά τους, (από τον παραγωγό στον πελάτη, από τους αρχικούς χώρους αποθήκευσης στα κουτιά αποθήκευσης), αλλά και κατά την εφαρμογή τους μέσω των λάστιχων τροφοδοσίας των πιστολιών. Η ρευστότητα της πούδρας εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος των κόκκων καθώς και από τη σύσταση και τις συνθήκες αποθήκευσης της.

Η τάση της πούδρας να ρέει ελεύθερα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων της (κόκκων). Οι περισσότερες πούδρες βαφής έχουν μέγεθος σωματιδίων από 2 έως 100μm, με την κορυφή της κατανομής μεταξύ 30-40μm. Αυτές οι πούδρες έχουν τα συνήθη χαρακτηριστικά ροής. Οι πούδρες με ευρύ φάσμα κατανομής κοκκομετρίας υστερούν σε ότι αφορά την ανακύκλωση τους σε σχέση με αυτές με στενότερο φάσμα. Όσο ευρύτερο είναι το φάσμα μεγέθους σωματιδίων τόσο πιο πιθανό είναι η κατανομή μεγέθους σωματιδίων της ανακυκλωμένης πούδρας να ποικίλλει σε σχέση με τη φρέσκια πούδρα.

Πάχος βαφής

Η σχέση του μεγέθους των κόκκων της πούδρας και του τελικού  πάχους βαφής της πολυμερισμένης  πούδρας είναι σημαντική. Σήμερα όλες οι θερμοσκληρυνόμενες πούδρες αποτελούνται από ακανόνιστου σχήματος, πολύπλευρα σωματίδια ποικίλου μεγέθους και κατανομής. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί πάχος βαφής 50μm με κόκκους μεγαλύτερους από 50-75μm, εκτός κι εάν το πολυμερές έχει εξαιρετικά καλό στρώσιμο (flow).

Ιδανικά, για τη διαμόρφωση ενός λείου, μη-πορώδους φιλμ, η πούδρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πυκνά κατανεμημένη στην επιφάνεια πριν από τη τήξη και τον πολυμερισμό της, έτσι ώστε η συρρίκνωση και ο σχηματισμός κενών, κρατήρες και φλούδα πορτοκαλιού να ελαχιστοποιούνται.

Είναι γενικά ευκολότερο να ληφθεί μία λεία επιφάνεια όταν η κατανομή του μεγέθους σωματιδίων είναι στενή , ειδικά σε χαμηλά μεγέθη των κόκκων, π.χ.. 10-20μm. Ωστόσο, η πούδρα που αποτελείται από μικρότερου μεγέθους κόκκους  πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Λόγω αυτών των παραγόντων, ο δείκτης ροής τήγματος (melt-flow index) και ο ρυθμός πολυμερισμού της πούδρας είναι πολύ σημαντικές παράμετροι για την επίτευξη λείας επιφάνειας και επαρκούς κάλυψης στις ακμές του αντικειμένου.

Συμπερασματικά, το μέγεθος των κόκκων της πούδρας, το σχήμα και η κατανομή μεγέθους  επηρεάζουν την ποιότητα και την εμφάνιση της βαφής. Οι μικρότεροι σε μέγεθος κόκκοι δέχονται μεγαλύτερη φόρτιση σε σχέση με το βάρος τους από ότι μεγαλύτεροι κόκκοι. Η δύναμη έλξης μεταξύ του φορτισμένου σωματιδίου και του προς βαφή αντικειμένου είναι επομένως μεγαλύτερη, και οδηγεί σε ομοιόμορφη κάλυψη και στρώσιμο. Ωστόσο, λόγω του φαινόμενου του κλωβού Faraday τα μικρότερα σωματίδια είναι λιγότερο πιθανό να διεισδύσουν σε ανοίγματα και εσοχές.