Τεχνολογία Διαχείρησης Σωματιδίων

Η Τεχνολογία Διαχείρισης Σωματιδίων (Κόκκων) είναι μια πατενταρισμένη τεχνολογία που αναπτύχθηκε από επιστήμονες της Akzo Nobel. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Τεχνολογία Διαχείρισης Κόκκων προσφέρει μοναδικές βελτιώσεις στις διαδικασίες εφαρμογών για τους πελάτες μας προσφέροντάς τους ουσιαστικά κέρδη στα λειτουργικά έξοδα και την ποιότητα.

Επηρεάζοντας τη θεμελιώδη συμπεριφορά των φορτισμένων σωματιδίων, επιτυγχάνεται αριστοποιημένος έλεγχος της διαδικασίας εφαρμογής της πούδρας.

Όλες οι πούδρες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους μετατρέπονται σε θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, φόρτιση η οποία προέρχεται από την τριβή μεταξύ των σωματιδίων (κόκκων) της πούδρας. Το εύρος της φόρτισης των δύο πολικοτήτων διαμορφώνει μια διπολική κατανομή του φορτίου. Η αλλαγή της κατανομής του διπολικού φορτίου επηρεάζει τον τρόπο που μια πούδρα θα ρευστοποιηθεί, θα μεταφερθεί κατά μήκος των σωλήνων, το σύννεφο που θα σχηματιστεί κατά τον ψεκασμό και  τελικά πώς θα εναποτεθεί πάνω στο γειωμένο αντικείμενο. Η Τεχνολογία Διαχείρισης Σωματιδίων είναι ο συγκεντρωτικός όρος για μια σειρά από πατενταρισμένες τεχνολογίες πάνω στην διαχείριση του μεγέθους των σωματιδίων και της κατανομής διπολικού φορτίου για να βοηθήσει το χειρισμό και τη μεταφορά, και να ελέγξει την εφαρμογή και την εναπόθεση της πούδρας με σκοπό να βελτιωθεί η διαδικασία βαφής.

Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με την Τεχνολογία Διαχείρισης Σωματιδίων:

Interpon XTR:

Πρόκειται για λεπτόκοκκες πούδρες που μπορούν να εφαρμοστούν σε χαμηλά πάχη βαφής έως και 30μm. Χωρίς την Τεχνολογία Διαχείρισης Σωματιδίων, τέτοιες λεπτόκοκκες πούδρες είναι δύσκολο να ρευστοποιηθούν, με αποτέλεσμα να φράζουν τις σωληνώσεις όταν αντλούνται μέσω αυτών και να εκτοξεύονται με τυχαίο τρόπο από το πιστόλι, προκαλώντας άνιση εναπόθεση της πούδρας κατά μήκος του κομματιού, που οδηγεί σε διαφανείς περιοχές όπου το μέταλλο φαίνεται κάτω από την βαφή. Οι πούδρες Interpon XTR ρευστοποιούνται και εφαρμόζονται όπως μία συμβατική πούδρα, και μπορούν να επιτύχουν σταθερά πάχη βαφής 30 μm σε μεγάλα και σχετικά απλά ως προς το σχήμα και την διαμόρφωσή τους κομμάτια. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε Οικιακές Συσκευές όπου τα χαμηλά λειτουργικά κόστη παίζουν σημαντικό ρόλο.

Κατεβάστε το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών Interpon XTR

Interpon AC:

Πρόκειται για πούδρες που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε αντικείμενα που λόγω του σχήματός του μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία του φαινομένου Faraday Cage (Κλωβός Faraday). Τέτοια αντικείμενα έχουν κοίλες περιοχές που είναι δύσκολο να βαφτούν. Με παροχή μεγάλης ποσότητας συμβατικής πούδρας στα δύσκολα αυτά σημεία έχουμε εξαιρετικά υψηλά πάχη βαφής στα υπόλοιπα, πιο εύκολα για βαφή, σημεία του κομματιού.  Οι πούδρες Interpon AC ελέγχουν την διπολική κατανομή φορτίου, με αποτέλεσμα την δημιουργία φορτισμένων σωματιδίων που επιλεκτικά επικάθονται στις εσοχές, οδηγώντας σε χαμηλότερα πάχη βαφής στις περιοχές που είναι εύκολο να βαφτούν, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται επαρκή πάχη βαφής στις περιοχές που παρατηρείται ο Κλωβός Faraday.

Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο τύπων πουδρών συνδιάζονται στα προϊόντα μας  Interpon Extra:
Τα προϊόντα Interpon Extra είναι διαθέσιμα στα περισσότερα φινιρίσματα και χημικούς τύπους και δεν απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις, καθώς η διαδικασία Interpon Extra είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις εγκαταστάσεις εφαρμογής της πούδρας. Στην πραγματικότητα, μετά από την εφαρμογή ενός προγράμματος Interpon Extra, η μόνη διαφορά που θα παρατηρείτε είναι είναι υψηλότερη ποιότητα με χαμηλότερο κόστος.