Χρώμα στην Αρχιτεκτονική

Έχουμε επιτύχει τη σωστή ισοροπία?

Σε συνέχεια της επιτυχίας μας ‘Βραβείο Χρωμάτων Αρχιτεκτονικής’ των ‘Παγκόσμιων Αρχιτεκτονικών Νέων ο Διευθυντής του Κέντρου Αισθητικής μας, Per Nimer, συναντήθηκε με τρεις ειδικούς ώστε να διερευνήσουν περαιτέρω μερικά από τα ζητήματα που επισημάνθηκαν κατά τη βράβευση.

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ για να ανακαλύψετε τα χαρακτηριστικά – κλειδιά για το χρώμα στην Αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των νέων δημιουργιών και τάσεων. Μάθετε σχετικά με την προέλευση των χρωμάτων στην αρχιτεκτονική και δείτε αν υπάρχει σωστό και λάθος σχετικά με τη χρήση των χρωμάτων στην αρχιτεκτονική. Σίγουρα, μερικές αρκετά προκλητικές σκέψεις!