Μειονεκτήματα των Πουδρών Βαφής

Υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα κατά την χρήση θερμοσκληρυνόμενων πουδρών βαφής:

Δύσκολη επίτευξη χαμηλού πάχους βαφής

Επικαλύψεις χαμηλού πάχους (25μm) είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν από ότι με χρήση υγρών συστημάτων βαφής. Το όφελος λόγω χαμηλότερου κόστους εφαρμογής των πουδρών, παρά το μεγαλύτερο πάχος βαφής τους, είναι μεγαλύτερο.

Καθυστερήσεις στην αλλαγή χρώματος

Η αλλαγή χρώματος στις εγκαταστάσεις βαφής είναι πιο γρήγορη με τις υγρές βαφές σε σχέση με τις πούδρες. Βελτιώσεις στον εξοπλισμού βαφής με πούδρα και στις τεχνικές καθαρισμού του έχουν μειώσει σημαντικά τον χρόνο αλλαγής.

 Οι πούδρες δεν αναμιγνύονται

 Οι πούδρες δεν μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους για την δημιουργία ενδιάμεσων αποχρώσεων. Το γεγονός αυτό όμως δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα καθώς οι περισσότεροι πελάτες χρησιμοποιούν πούδρες ήδη ανεπτυγμένες σε συγκεκριμένες αποχρώσεις.