Αστάρια Interpon – Primer Barrier

Για την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας χάλυβα και αλουμινίου έχουμε αναπτύξει το αστάρι Primer Barrier. Πρόκειται για εποξεική πούδρα που εφαρμόζεται ως πρώτο χέρι βαφής και δημιουργεί ένα προστατευτικό τοίχωμα στην επιφάνεια του μετάλλου. Έχει πολύ χαμηλό πορώδες και εξαιρετική πρόσφυση στο μεταλλικό υπόστρωμα. Έτσι, διαβρωτικές ουσίες εμποδίζονται να πλησιάσουν την επιφάνεια του μετάλλου και αποφεύγονται ανεπιθύμητες αντιδράσειςοξείδωσής της: 

  

Μετά την εφαρμογή του Primer Barrier ακολουθεί δεύτερο χέρι βαφής με πούδρα για την διακόσμηση της επιφάνειας με χρώμα. Συστήνουμε την χρήση Interpon D2525 υπερανθεκτικής αρχιτεκτονικής πούδρας για να επιτύχουμε τον ιδανικό συνδιασμό ενισχυμένης αντιδιαβρωτικής προστασίας και σταθερότητα του χρώματος στις καιρικές συνθήκες.

Η χρήση του Primer Barrier δεν υποκαθιστά, αλλά αντίθετα, προϋποθέτει την κατάλληλη προεργασία του μετάλλου πριν την βαφή (χρωμάτωση ή chrome-free για αλουμίνιο / φωσφάτωση για χάλυβα).

Κατεβάστε το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών Primer Barrier