Αστάρια Interpon – Polyzinc

Σκουριά. Πρόκειται για την διάβρωση σιδηρούχου μετάλλου μέσω χημικής ή ηλεκροχημικής αντίδρασης, όταν αυτό εκτίθεται σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, σε υγρασία ή σε περιβάλλον με χημικά. Εάν δεν προστατευθεί, η επιφάνεια του μετάλλου θα αναπτύξει οξείδια.

Το αστάρι πούδρας Interpon Polyzinc 790 αποτελεί μια εξαιρετική λύση για αντιδιαβρωτική προστασία σιδηρούχων μετάλλων. Είναι πλούσιο σε ψευδάργυρο και μέσω καθοδικής προστασίας προφυλλάσει το μεταλλικό υπόστρωμα από την ανάπτυξη οξειδίων:

Το Αστάρι Polyzinc εφαρμόζεται τόσο απλά όσο μια κοινή πούδρα ως πρώτο χέρι βαφής του μετάλλου. Στη συνέχεια ακολουθεί δεύτερο χέρι βαφής με πούδρα Interpon για την διακόσμηση του αντικειμένου με χρώμα. Συστήνουμε την χρήση πολυεστερικού αρχιτεκτονικού χρώματος Interpon D2525 ως δεύτερο χέρι για να επιτύχουμε την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία σε συνδιασμό με εξαιρετική αντοχή του τελικού χρώματος στις καιρικές συνθήκες. 

Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχημένη πρόσφυση του ασταριού Polyzinc έχει η προεργασία της μεταλλικής επιφάνειας πριν την εφαρμογή της πούδρας. Η αμμοβολή δίνει άριστα αποτελέσματα.

Κατεβάστε την Παρουσίαση Polyzinc με αναλυτικά στοιχεία από επιτυχημένες εφαρμογές του σε επιθετικό περιβάλλον, όπως αυτό της Βόρειας Θάλασσας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Αντιδιαβρωτικής Προστασίας για την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος βαφής ανάλογα με την Περιβαλλοντική Κατηγορία C1-C5.

Κατεβάστε το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών Polyzinc 790