• Κύπρος, Λευκωσία
 • Jacovides Trading Ltd
 • Ίμβρου 9 Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών
  2234 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: +357 22454840
 • Fax: +357 22454843
 • Email: marketing@ajacovides.com
 • Serbia, Novi Beograd
 • Optimex D.O.O.
 • Milutina Milancovica 1107
  Novi Beograd, Serbia
 • Τηλέφωνο: +38 111 3116080
 • Fax: +38 111 3116097