Ανάλυση Οικολογικής Απόδοσης

 Χρησιμοποιούμε την Ανάλυση Οικολογικής Απόδοσης για να αποφασίσουμε στρατηγικά σε ποιές σειρές προϊόντων και σε ποιες διαδικασίες να στοχεύσουμε με τις μελλοντικές μας επενδύσεις. Το εργαλείο της Ανάλυσης Οικολογικής Απόδοσης συγκρίνει οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ διαφόρων επιλογών προϊόντων και διαφόρων διαδικασιών εφαρμογής των προϊόντων από τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν συγκρίνονται το ένα με το άλλο σε γενικές γραμμές, αλλά μετριούνται οι επιδόσεις τους στην εφαρμογή π.χ. βαφή ενός τετραγωνικού μέτρου πρόσοψης επίπλου.

‹  Πίσω στην ΑΕΙΦΟΡΙΑ