Διαχείρηση υδάτων και αποβλήτων

Έχουμε δεσμευθεί να βελτιώνουμε συνέχεια τα επίπεδα αειφορίας των διεργασιών μας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών και των προϊόντων μας. Εκτός από τον στόχο μας για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος άνθρακα, αποτελεί προτεραιότητά μας η μείωση των  απαιτήσεών μας σε ενέργεια και νερό καθώς και η μείωση των αποβλήτων μας.

Στην AkzoNobel νοιαζόμαστε για το νερό. Χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε με τρόπο αειφόρο και να το ανακυκλώνουμε όπου αυτό είναι δυνατόν. Έτσι στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε αειφόρα διαχείρηση υδάτων στις γραμμές παραγωγής μας έως το 2015. Η παροχή νερού είναι ουσιώδης για την ζωή και για το μέλλον της δικής μας δραστηριότητας. Βασιζόμαστε στο νερό για την ανάπτυξη προϊόντων, την παραγωγή τους, την παραγωγή ενέργειας, την ψύξη, τον καθαρισμό, την μεταφορά και την αποτελεσματική χρήση των προϊόντων. Για αυτόν το λόγο δεν το θεωρούμε δεδομένο.

‹  Πίσω στην ΑΕΙΦΟΡΙΑ