Είμαστε μια πραγματικά υπεύθυνη εταιρεία

Έχουμε δεσμευθεί να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στον πλανήτη και να παρέχουμε περισσότερο αειφόρα προϊόντα και λύσεις στους πελάτες μας. Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο αν η αειφορία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Και αυτό συμβαίνει. Έχουμε ενσωματώσει την αειφορία σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας – προς όφελος των πελατών, των μετόχων μας, των εργαζομένων και του κόσμου γύρω μας. 

Sustain_framework 

  Επιστροφή στην Αειφορία