ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Τα προϊόντα μας προσφέρουν πολλά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η πούδρα δεν περιέχει διαλύτες. Έτσι, κατά την εφαρμογή της, δεν αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) . Επιπλέον, απουσία υγρών διαλυτών, ο κίνδυνος ανάφλεξης κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση των πουδρών ελαχιστοποιείται.

Οι μέθοδοι εφαρμογής της πούδρας δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον όσο η εφαρμογή άλλων χρωμάτων . Η βαφή γίνεται με μία μόνο στρώση χρώματος. Η πλεονάζουσα ποσότητα της πούδρας ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται. Έτσι, η γραμμή εφαρμογής πούδρας έχει μεγάλη απόδοση, σχεδόν μηδενικά απόβλητα και χαμηλό κόστος.

 

Κατεβάστε το Φυλλάδιο Sustainability